Bơm màng Husky 1590 Metal DBC977(0.5inch) thân Nhôm

Model máy:               DBC977

Nhà sản xuất:           Husky-Graco

Xuất xứ:                    USA (Mỹ)

Chất liệu thân máy:  Nhôm

Chất liệu Màng,Bi:   Buna-N

Danh mục: